VärnaBo Fastigheter AB

Vi äger och förvaltar fastigheter med en långsiktig och stabil värdetillväxt. VärnaBo skall vara den attraktivaste och ledande privata hyresvärden på orten. Detta genom hög standard och en god servicenivå. VärnaBo är en aktiv medspelare för ortens utveckling och tillväxt.

Våra samarbetspartner är :
www.lanbo.se
www.svebofast.se