Hauck Heat Treatment
– din värmebehandlingspartner

Specialprocesser såsom Plasmanitrering, Presshärdning och Nitrotec® erbjuds utöver de vanligt förekommande standardprocesserna. Enstaka verktyg eller tonvis med bulkgods, vi behandlar dem enligt vår grundide. Snabbhet, flexibilitet med totalkvalitet för kundens trygghet!

http://www.hauckht.se/sv/