Vi är det ledande ventilationsföretaget som utför totallösningar som väl uppfyller brukarens krav på god innemiljö.

Serva företag, kommuner och landsting med lösningar på inneklimatproblem, samt på befintliga anläggningar utföra service och underhåll för god funktion avseende energi och miljö.

Detta är Inneklimat.

www.inneklimat.nu