Umara

Vi tror alla vinner på fysisk aktivitet med idrottsmål som inspirerar. Vi tror att människor blir inspirerade till aktivitet genom en känsla av kontroll, att de har vad som krävs för att nå sina mål.

Vi får fler människor aktiva genom att hjälpa dem prestera mera med kunskap, inspiration och produkter med vetenskaplig grund.

Vi tar fram idrottsnutrition och utbildar i hur vi når vår högsta potential som idrottare. Vi kommunicerar direkt genom digital utbildning i form av podcast, videos och artiklar men även underbara ambassadörer. Vi lever som vi lär och strävar efter att vara det bästa exemplet vi möjligen kan vara genom att praktisera det vi förespråkar.

https://umarasports.com/