Gör dig själv till El-producent!
Solens energi är gratis och de årliga driftkostnaderna är nära noll.

Beräkningar som finns tillgängliga kan visa att det är elköpare som kan dra nytta av egen solelproduktion genom att ersätta köpt el med egenproducerad solel och med bättre avkastning än dagens bankräntor!