Sporda Nonwoven

Sporda Nonwoven är en av Skandinaviens ledande producenter av nonwovenprodukter. Vår process kan liknas vid en processindustri med ett kontinuerligt flöde från råvara till färdig produkt.

http://spordanonwoven.se