Vi kan så mycket mer på våra sex fingrar.

Telemontage är i grunden ett telekommunikationsföretag med bred erfarenhet och hög teknisk kompetens.
Med över 30 år i branschen har vi utvecklats till ett komplett företag inom alla våra sex verksamhetsområden.
Vi får framtiden att fungera.

www.telemontage.se