Värnamo kommun

Värnamo vill växa, om 20 år vill vi vara 40 000 invånare. Vi vill också vara en plats där människor, företag, föreningar och andra grupper kan växa och utvecklas.
Vi arbetar för att Värnamo ska vara en attraktiv kommun med bra utbildnings­möjligheter och ett rikt utbud av handel och fritidsaktiviteter. Värnamo ska vara en trygg och levande kommun att bo och utvecklas i.

http://www.varnamo.se